Lunch - maj 2018

chicken nugetts - $1.50

wafle z bitą śmietaną - 1- $1.00, 2 - $2.00

klasy przygotowują we własnym zakresie

$.25 - $1.00


Karta rejestracyjna na rok szkolny 2017/18


Harmonogram dni zajęć 
w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, CT w roku szkolnym 2017/2018

WRZESIEŃ – 9, 16, 23, 30

PAŹDZIERNIK – 7,14,21,28

LISTOPAD - 4, 11, 18,

GRUDZIEŃ – 2, 9 - odwołane, 16

STYCZEŃ – 6, 13, 20, 27

LUTY – 3,10,17,24

MARZEC – 3, 10, 17, 24

KWIECIEŃ – 7, 14, 21, 28

MAJ – 5, 12, 19 - odpracowywane z dn. 9 grudnia 2018

ZAJĘCIA dla Liceum i kl. polsko-angielskiej W USTALONYM DNIU TYGODNIA (poniedziałek)

Harmonogram pracy dydaktyczno-wychowawczej w Polskiej Szkole Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, CT  w roku szkolnym 2017/2018

2017

9 IX – Rozpoczęcie roku szkolnego

14 X - Pasowanie na ucznia

7 X - Wyjazd na farmę (lekcja w plenerze)

21 X – Dzień Patrona

19 XI - Egzamin LOTE z j. polskiego

11 XI – Akademia z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości

16 XII – Jasełka

2018

20 I – Dzień Dziadków

3 II – Studniówka

17 II – Rekolekcje dla młodzieży w Amerykańskiej Częstochowie

24 II – Akcja "Bo lubię j. polski”
3 III - Teatrzyk

25 III – Akcja Dzieci – Dzieciom
22 IV - festiwal Szkół Polonijnych, Stamford CT

5 V – Akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

12 V – Dzień Rodzica

18 V – Matura
19 V - ostatnia sobota zajęć lekcyjnych

20 V – I Komunia Św. w j. polskim

10 VI – Piknik na zakończenie roku szkolnego

 

Przydział czynności podczas uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/18

14 X 2017 Pasowanie na ucznia

Przygotowanie – kl. I

Ciasto - kl. 0, VI

Sprzątanie - kl. I

9/16 XII 2017 Jasełka

Przygotowanie - kl. VIII, VII

Ciasto - kl. przedszkolna, III

Sprzątanie - kl. II, VI

20 I 2018 Dzień Dziadków

Przygotowanie, ciasto i sprzątanie - kl. P-3

3 III 2018 Teatrzyk

Przygotowanie - kl.IV, III

Ciasto - kl. I, VII

Sprzątanie - kl.  V

Styczeń 2018 Zabawa Karnawałowa

Przygotowanie - kl. VI, II

Ciasto - kl. V, VIII

Sprzątanie - kl. 0, VII, VIII

24 II 2018 Bo lubię język polski

Przygotowanie - kl. przedszkolna, 0

Ciasto - kl. II, klasy licealne

Sprzątanie - kl. III, klasy licealne, klasa pol.-ang.

25 III 2018 Akcja Dzieci - Dzieciom

Przygotowanie - kl.V, klasy licealne, klasa pol.-ang.

Ciasto - kl. IV, klasa pol.-ang.

Sprzątanie - kl. Przedszkolna, IV

Czytania Uczniów  w kościele Św. Michała w Derby, CT

Rok szkolny 2017/18

22 października – KL. III LO

12 listopada – KL. II i I LO

10 grudnia - KL. V

21 stycznia -   KL. VIII

4 lutego - KL. VI

18 marca -   KL. VII

15 kwietnia – KL. IV

6 maja -   KL. VI

13 maja -   chętni uczniowie

20 maja – KL. III