Zadania domowe rok szkolny 2019/20

Klasa 0

 • Praca w zeszycie z literką „T”
 • ćwiczenie czytania prostych zdań pod obrazkiem

 

Klasa 1

 • Nauczyć się wierszyków na Ślubowanie,
 • Osłuchujemy się z piosenka „Szkoło, szkoło, jak się masz” – można poszukać na youtube.com

 

Klasa 2

 • nauczyć się czytać str. 54, 55
 • w zeszycie! Str 53 Narysuj i napisz kim zostaniesz, gdy dorośniesz?
 • uzupełnij ćwiczenie 2 i 3 str 58

 

Klasa 3

str. 41

 

Klasa 4

 • Nauczyć się czytać „Kapryśna Królewna”
 • Podział: Alex 217, Gracjan 218, Iza 219, Oliver 220, Bartek 221, Natalka 222, Dorian 223

 

Klasa 5

 • Czytanka str. 48-49- nauczyć się czytać
 • Gramatyka str.29
 • Nauczyć się nazw państw sąsiadujących z Polską i ich stolic (czytanka str.28)

Dla nieobecnych na lekcji

 • Gramatyka str.25-33
 • Czytanka str. 36-37 Zad. 1-2 w zeszycie

 

Klasa 6

 • Naucz się czytać str.33 "Mieszkanie Julki i Kuby".
 • Ćwiczenia str.21,22,23.
 • Opisz w kilku zdaniach jak wygląda Twój dom lub pokój.
 • Przyjdź w sobotę do szkoły w koszulce szkolnej.

 

Klasa 7

 • gramatyka ćw. 5, 6, 7 str 14-15
 • zadanie – kartka – napisać wyrażenia w odpowiedniej formie
 • Geografia – (kartka) uzupełnij mapę (zadanie sprzed 3 tygodni)

 

Klasa 8

 • Gramatyka s.28, z.7,8
 • Historia – przeczytać – s.43 i umieć wyjaśnić pojęcia „okupacja, obóz zagłady, łapanka, getto, obóz pracy”
 • Geografia s.84 - cała


Klasa 0

– Uzupełnić ćwiczenie z literką „M” w podręczniku

- Praca w zeszycie z literką „M”

Klasa 1

 – ćwiczenia białe str. 10 i 11

- ćwiczenia niebieskie str. 12 (uzupełnić)

- czytanka str. 11 – nauczyć się czytać            

Klasa 2

 – nauczyć się czytać str. 40/41

- tygodnik str. 46

- nauczyć się pisowni wyrazów: który, góra, żółty, córka, róża, stół, ogórek

Klasa 3

 – str. 32

Klasa 4

– ćw.1 str. 14, 15; ćw 2 str 15; ćw 3 str. 16, 17

- nauczyć się czytać „Królowa Bałtyku” odpowiedzieć ma pyt. a

- (MINIMUM 5  zdań w zeszycie)

 

Klasa 5

- Czytanka str. 36-37 - nauczyć się czytać

- Napisz list do bliskiej Ci osoby

Klasa 6

– ćwiczenia str 16 i 17

- przeczytaj str. 23 „Polskie pejzaże”

Klasa 7

– nie ma pracy domowej z historii i j. polskiego

- Geografia – (kartka) uzupełnij mapę (zadanie sprzed 2 tygodni)

 

Klasa 8

–     historia s.31 z.5

–     język polski s.94-95 – nauczyć się czytać fragm.. czytanki „Niezłomny Prezydent Warszawy”

–     gramatyka s. 18 cała (ortografia)

 

Klasa 0
-w zeszytach narysować i ozdobić literkę "A", wkleić lub narysować przedmioty, których nazwa zaczyna się na literkę "a".

-zaznacz w tekście wyciętym z czasopisma literkę "a".
Klasa 1

– ćwiczenia białe str. 8, 9

- ćwiczenia niebieskie str. 10

- czytanka str. 9 – nauczyć się czytać (czerwona książka)            

Klasa 2

– nauczyć się czytać str. 30/31

- tłumaczenie str. 37

- tygodnik str. 37

- uzupełnić proporczyk (wszystk o ...) sprawdź folder

Klasa 3

– str. 23

Klasa 4

– praca domowa zadana tydzień temu

Klasa 5

- Czytanka str. 32 - nauczyć się czytać

- Ćwiczenia gramatyka str. 14-21

Dla tych, którzy byli nieobecni na lekcji

1. Czytanka str. 28-29, str. 29 zad.1 i zad.4 zrobić w zeszycie

2. Ćwiczenia gramatyka str. 9-14

Klasa 6

– naucz się czytać str. 16 „Jadwiga i Jagiełło”

- str. 28 polecenie 4

- przyjdź w koszulce szkolnej i przynieś tekst na „Dzień Patrona”

Klasa 7

– opowiadanie str. 66 naucz się czytać wybrany fragment

- historia - wyjaśnij pojęcia: obiady czwartkowe, Komisja Edukacji Narodowej, Targowica, Powstanie Kościuszkowskie

- Geografia – (kartka) uzupełnij mapę

- Odmień przez przypadki wybrane przez siebie wyrazy (zeszyt)

- kartkówka – przypadki – odmiana, l. poj i l. mn

 

Klasa 8

Gramatyka– s.16 i 17, ćw. 7-12

Geografia – s.21 z.2


Klasa 0

 • w zeszycie napisać literkę „O”, zaznaczyć w tekście
 • narysować 4 rzeczy, których nazwy zaczynają się na literę „O”

Klasa 1

 • ćwiczenia „Już piszę” str. 6 i 7
 • czytanka - nauczyć się czytać str. 7

Klasa 2

 • nauczyć się czytać str. 20/21
 • przetłumaczyć str. 27
 • w zeszycie – narysuj siebie. Wybierz informacje str. 28 i napisz jak wyglądasz

Klasa 3

 • czytanka str.12, ćwiczenia 2,3,4 str. 14

Klasa 4

 • proszę nauczyć się czytać „Król Maciuś I” oraz odpowiedzieć ma pytania w zeszycie.

Klasa 5

 • nauczyć się czytać – czytanka str. 32
 • ćwiczenia str. 14-21

Klasa 6

 • czytanka str. 26 - nauczyć się czytać „Wiadomość od Marka”
 • nauczyć się pór roku, nazwy miesięcy

Klasa 7

 • gramatyka: ćw. str. 11 oraz ćw. – kartka „Niezwykłe miejsce”  - dokończyć opowiadanie.  
 • geografia str.13 oraz ćwiczenia – dwie karty pracy

Klasa 8

 • Historia s.18, ćw.1, 2, 3
 • Czytanka „Piłsudski w Sulejówku” s.86 – nauczyć się czytać zaznaczony fragment.
 • Czytanka s.89, z.6 pisemnie (powyżej 100 wyrazów)

 


Klasa 0

 ćw. 1 str. 14

Klasa 1

 ćwiczenia „Już piszę” str. 4 i 5

 czytanka str. 5

Klasa 2

 Nauczyć się czytać str. 11 i 12

 Uzupełnić str. 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18

Klasa 3

 ćw. 14 str. 6, ćw. 18 str, 7, ćw. 20 str. 8

Klasa 4

 nie ma zadania domowego

Klasa 5 

 Nauczyć się czytać – czytanka str. 28

 Przynieść podpisany regulamin ucznia

 Czytanka str. 15 – odpowiedzieć na pytania w zeszycie

Klasa 6

 Polecenie 2 i 3 str. 11

 Gramatyka ćw. 5 str. 3, ćw. 6 str. 4

Klasa 7

 gramatyka: ćw. 11, 14, 15, 16 str 9-10

 historia: ćwiczenia str. 17-18 plus zadanie na kartce

Klasa 8

 Gramatyka s.13-14 ćw. 3,4,5,                  

 Geografia s.80 z.4