Zarząd Szkoły:

Prezes Zarządu:

Waldemar Poznański

Viceprezes Zarządu:

Christopher Hansen

Sekretarz:

Monika Tomasik

Skarbnik:

Joanna Murziński

Komisja Rewizyjna:

Katarzyna Guzy

Monika Kamiński
Marta Kozdra

Członkowie Zarządu:

Jadwiga Zygadło
Barbara Kruger
Marzena Grabowski
Grażyna Dąbkowski