Klasa

ZADANIE DOMOWE

Klasa 0

 

 1. Ćwiczenia w zeszycie wg wzoru z literką "y"
2. Nauczyć się refrenu pastorałki "Świeć gwiazdeczko" oraz przydzielonych wierszy do Mikołaja.

Klasa I

 

1.   Nauczyć się czytać czytanka s.23

2.   Ćwiczenia białe s.22,23.

3.     Ćwiczymy kolędy.

Klasa II

 

 -

Klasa III

 

1.   Podręcznik s.111

2.   Ćwiczenie 18, str. 105

 

Klasa IV

 

 1. Ćwiczenie 9, 10, s.55-56
 2. Ćwiczymy kolędy

Klasa V

 

1.   Czytanka s.54 zad. 1 zrobić w zeszycie

2.   Str. 55 - nauczyć się czytać

3.   Gramatyka - ćwiczenia s.56-58

 

Klasa VI

 

Ćwiczenia od strony 47 do 52 włącznie!

 

 

Klasa VII

 

 -

Klasa VIII

 

1. Geografia – przeczytać o Pojezierzach Polskich s.27-31

s. 32 ćw. 1 w ćwiczeniach

2. Gramatyka s.27-28 ćw. 4-8

 

Klasa I Liceum

 

1.     Gramatyka s.66-68 G1-G6

2.     Nauczyć się czytać „Bogurodzicy” s.63 – staropolski zapis tekstu