Klasa

ZADANIE

Klasa 0

 

-       Wykonać ćwiczenia w zeszytach z literką „t T” 

        według wcześniejszego wzoru.

-       Nauczyć się pierwszej zwrotki piosenki „Jeż”.

 

Klasa I

 

-       „Już piszę” str. 12,13.

-       Naucz się czytać - czytanka „Kama, Adam i koty”.

-       Ćwiczymy wiersze i piosenki na pasowanie.

 

Klasa II

 

-       Czytanka str. 40/41

-       Ćwiczenia str. 46

 

 

Klasa III

 

-       Podręcznik str. 52

-       Uzupełnić ćwiczenia str. 51

-       Naucz się czytać czytankę str. 33

 

 

Klasa IV

 

-       Z wierszy „ZOO” Jana Brzechwy, proszę wybrać jeden, który najbardziej wam się spodoba i nauczyć się na pamięć na następną sobotę.

-       Ćwiczenie 4 str. 17, 18

-       Ćwiczenie 6 str. 20

 

 

Klasa V

 

-       Zrobić otrzymany pakiet.

-       Czytanka str. 33 zadanie 2.

-       Nauczyć się czytać str. 36

-       Ćwiczenia (gramatyka): str. 28 -30; str. 33; str. 36-38.

-       Dla tych ,którzy byli nieobecni na zajęciach: 

         - ćwiczenia str. 25-39.

 

Klasa VI

 

-       Nauczyć się czytać str. 29

-       Polecenia 4 i 7 str. 28 (w zeszycie).

-       Ćwiczenia od 34 do 37 strony.

 

 

Klasa VII

 

-       Gramatyka - ćwiczenia 7,8,9 str. 14-15

-       Czytanka „Opowieść o Bursztynie”

-       Historia - ćwiczenia 3,4 str. 36

-       Przeczytać cały rozdział 27- 34 na następne zajęcia.

 

 

Klasa VIII

 

-       Czytanka s.95 z.3, 4, 5 (pisemnie w zeszycie)

-       Nauczyć się czytać fragm. czytanki s.94 

        O Prezydencie Warszawy Stefanie Stażyńskim

-       Historia s.29 z.1, s.30 z.3, s.31 z.5

-       Geografia – s.24 z.1,2, s.25 z.2

 

Klasa I Liceum

 

Literatura s.24-25 – zad. G2-G5

s.31 zad.3

s.33-34 (całe)

Dla nieobecnych:

Omawialiśmy Biblię. Przed przystapieniem do zadań przeczytać przypowieści: “O synu marnotrawnym”, “O miłosiernym Samarytaninie”.

 

klasa 0

-       Ćwiczenia utrwalające literkę „a A” w zeszytach wg. wcześniejszej informacji.

-       Uzupełnić ćwiczenia na dodatkowej kartce.

klasa 1

-       Ćwiczenia (białe) str. 8,9.

-       Czytanka str. 9

-       Wiersze i piosenki - poćwiczyć.

klasa 2

.

klasa 3

-       Ćwiczenia str. 32

klasa 4

Brak zadania domowego

klasa 5

.

klasa 6

-       HISTORIA Str. 17 polecenia 2,3 i 5 (w zeszycie) za dwa tygodnie.

-       Naucz się czytać - czytanka str. 26

-       Ćwiczenia 12,13,14 str. 28 

klasa 7

-       Gramatyka ćw.11 z 3 idiomami ułożyć zdania.

-       Ćwiczenia uzupełnić do str. 11

-       Zadanie kartkę - wpisać odpowiednią formę rzeczownika

-       Historia - przeczytać rozdział str. 19 - 23

-       Ćwiczenia str. 24 - 25.

klasa 8

1. Gramatyka str. 16 cała, s.23 zad. 4 i 5
2. Czytanka s.172  - nauczyć się czytać (od początku do słów "...mogła liczyć".

klasa 1 liceum (na 12 października) 

Podręcznik do literatury:
1.s. 17 zad. G3
2.s.20 zad.II
3. Przeczytać opowiadanie "Ikar" s. 26-27. Co wspólnego ma chłopiec z opowiadania Iwaszkiewicza z mitologicznym Ikarem?
4. s.18-19 "Mit o Demeter" - nauczyć się PIĘKNIE czytać dowolny paragraf z mitu.


Do nadrobienia (dla tych, których nie było na lekcji):
1.s. 17 zad. G1 i G2
2. Zapoznać się z pojęciem : mitologia, mit s.18
3.Przeczytać "Mit o Demeter" s.18-19 i wykonać zad. I na str. 19
4. Przeczytać "Mit o Ikarze" s.21 i wykonać zad.I i II s.21-22
 

Klasa 0

1.     Uzupełnij ćwiczenia w podręczniku na str. 11 i 12
2.      Poćwiczyć w domu stronę prawą  i lewą.

Klasa 1

1. Książeczka czerwona- nauczyć się czytać czytanka str. 5

2. Książeczka biała- str. 4,5 ( napisać przynajmniej 1 raz każdy wyraz).

3. Proszę poćwiczyć wiersze, które dzieci otrzymały na ostatnich zajęciach.

Klasa 2

1. Czytanka str. 11,12.

2. Przetłumaczyć słowa str. 17

Klasa 3

    1.       Ćwiczenia „Dwie ojczyzny” - str. 23 (cała strona).

Klasa 4

1. Wykonać zaznaczone ćwiczenia w książce do gramatyki

Klasa 5


1. Czytanka str. 28 - nauczyć się czytać
2. Ćwiczenia str. 9-13

Dla nieobecnych na lekcji:
Odpowiedzieć na pytania ze str.14-15 pisemnie w zeszytach

Klasa 6

1. Naucz się czytać czytanki „ Wrześniowe rocznice” - str. 14

2. Ćwiczenia od strony 13 do 17.Klasa 7

1. Prezentacja - kilka zdań o sobie oraz zdjęcie
2. Obłożyć książki
3. Ćwiczenia j. polski - ćw. 5, 6 i 7 str 7-8
4. Historia za dwa tyg. - ćw str 17-18
5. W najbliższą sobotę geografia - może być quiz z zadania domowego wiadomości - str. 4 -7
6. Opowiadanie o kropkach - tytuł oraz dopisać zakończenie - 2 - 3 zdania

Klasa 8

1. Nauczyć się czytać fragm. czytanki "Piłsudski...", s. 86 (cała)
2. s.89 zadanie 6  - pisemnie, min. 100 słów
3. geografia s.9.zad.2

Klasa 1 Liceum  (na  poniedziałek 24 września)

1. podręcznik do literatury s.14-15 zad. 1,3,4,5
2. LOTE 2015  - part 3 (reklamy+ 5 zadań związanych z czytanym tekstem - pozostałe były na lekcji)

NAGŁÓWEK 1

NAGŁÓWEK 1