Strona Główna

OFERTA NA WIGILIJNY STÓŁ!!!

Drodzy Państwo!
Przygotowaliśmy ofertę świąteczną zakupu kilku potraw na wigilijny stół i nie tylko. Zachęcamy do zamawiania produktów. Cały dochód ze sprzedaży przeznaczony zostanie na działalność naszej szkoły. Termin zamawiania potraw upływa 9 grudnia 2022r. Termin odbioru produktów - 17 grudnia 2022r. (szczegóły na plakacie)
LINK: https://forms.gle/TL7gUzxzA9zgYbuq7

Celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu, a także zaznajamianie z wkładem Polonii Amerykańskiej w rozwój i życie Stanów Zjednoczonych. 

Celem szkoły jest również osiągnięcie jak najwyższego poziomu w pracy pedagogicznej, budzenie i utrwalanie dumy narodowej, przygotowanie lojalnego i twórczego członka społeczeństwa polsko-amerykańskiego.

Nasza szkoła motywuje do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych oraz dobór odpowiednich podręczników napisanych z myślą o dzieciach urodzonych na ziemi amerykańskiej. Lekcje prowadzone są tak, aby umożliwiały rozwijanie sprawności językowych:

(*) doskonaliły mówienie, pisanie i czytanie;

(*) sprzyjały rozwijaniu i rozumieniu głównych myśli zawartych w materiale literackim;

(*) dostarczały przeżyć emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z filmem, sztuką i muzyką.

Karta rejestracyjna na rok szkolny 2022/23 do pobrania:

Więcej zdjęć z Jasełek w zakładce "Aktualności w roku szkolnym 2021/22".
Zdjęcia: Andrzej Jaworski. DZIĘKUJEMY!!!!