Strona Główna

Karta rejestracyjna na nowy rok szkolny 2024/25

Poniżej do pobrania karta rejestracyjna na nowy rok szkolny 2024/25

Celem naszej szkoły jest nauka języka polskiego, historii, geografii oraz poznawanie polskiej kultury, pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu, a także zaznajamianie z wkładem Polonii Amerykańskiej w rozwój i życie Stanów Zjednoczonych. Celem szkoły jest również osiągnięcie jak najwyższego poziomu w pracy pedagogicznej, budzenie i utrwalanie dumy narodowej, przygotowanie lojalnego i twórczego członka społeczeństwa polsko-amerykańskiego.

Nasza szkoła motywuje do nauki poprzez stosowanie najlepszych metod, pomocy naukowych oraz dobór odpowiednich podręczników napisanych z myślą o dzieciach urodzonych na ziemi amerykańskiej. Lekcje prowadzone są tak, aby umożliwiały rozwijanie sprawności językowych:

  • doskonaliły mówienie, pisanie i czytanie;
  • sprzyjały rozwijaniu i rozumieniu głównych myśli zawartych w materiale literackim;
  • dostarczały przeżyć emocjonalnych i estetycznych w kontakcie z filmem, sztuką i muzyką.

Sesja świąteczna 2023

Migawki z 11. edycji akcji "Bo lubię język polski"

Zdjęcia: Andrzej JAWA Jaworski. DZIĘKUJEMY!!!!