Polska Szkoła Sobotnia założona została w 1986 r. przez księdza Romana Górowskiego i obrała za patrona księdza J. Popiełuszkę. Patronat nad nią pełni Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Polskiej Szkoły Sobotniej im. Bł. Ks. J. Popiełuszki w Derby, CT. Jest ona częścią Parafii Św. Michała Archanioła w Derby i od początku istnienia korzysta z budynku szkolnego wybudowanego w 1914 r., będącego własnością parafii.

Nazwa w języku angielskim brzmi: Polish Saturday School in Derby, CT.

Głównym i zasadniczym celem jest nauka języka polskiego, historii i geografii Polski oraz zapoznanie z kulturą i tradycjami kraju przodków.

Do szkoły uczęszcza około 140 uczniów pobierając naukę w klasach: przedszkolnej, zerowej, 1-8, licealnych i polsko-angielskiej. Do tej pory do egzaminu dojrzałości przystąpiło 40 licealistów, uzyskując dobre i bardzo dobre wyniki.

99% uczniów urodziło się w Stanach Zjednoczonych i język polski jest ich drugim językiem.

Zajęcia odbywają się w piątki oraz w soboty i trwają 4 godziny lekcyjne. W ciągu roku szkolnego program realizowany jest podczas 128 godzin lekcyjnych.

Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było poświęcenie sztandaru szkoły 18 października 2009 r.w 25. rocznice śmierci patrona.

Od roku 2008 w szkole prowadzone są katechezy w języku polskim, a uczniowie 3 klas przystępują do sakramentu I Komunii Św.na polskiej mszy w Kościele Św. Michała Archanioła w Derby.

W bieżącym roku szkolnym 2019/2020 zatrudnionych jest 12 nauczycieli.

W szkole prowadzone są zajęcia pozaszkolne: Teatrzyk UFFO i kółko plastyczne.

Od roku 1997 szkoła zarejestrowana jest w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce i aktywnie uczestniczy w organizowanych dla uczniów i nauczycieli festiwalach, warsztatach, szkoleniach czy spotkaniach.

W roku 2018 gościła uczniów Szkoły Gaudeamus z Józefosławia w ramach projektu Rodzina Polonijna.

Kadra Pedagogiczna bardzo aktywnie włączała się do pomocy przy przygotowaniach XIII i XIV Zjazdu Nauczycieli i Komitetów Rodzicielskich, które odbyły się w Nowym Jorku i Orlando w roku 2014 i 2016 .

W latach 2002, 2011, 2013, 2014 i 2016 nauczycielki naszej szkoły nagrodzone zostały Medalem KEN.

Od 7 lat szkoła jest organizatorem Akcji “Bo lubię język polski”, w której bierze udział ponad 200 uczniów ze szkół polonijnych w Connecticut.

Uczniowie od 18 lat przygotowują Akcje “Dzieci – Dzieciom", z których dochód przeznaczają na leczenie chorych dzieci lub przesyłając do wybranych Domów Dziecka na terenie Polski. Od 7 lat dołączamy do sztabu WOŚP w Stamford.

Od 12 lat uczestniczymy w Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku.

Szkoła utrzymuje się głównie z opłat rodziców oraz dochodów wypracowanych z organizowanych imprez dla rodziców i Polonii.

Dyrektorem szkoły jest od 2000 r. Wioletta Jusinska

Funkcję wicedyrektora pełni pani Alina Zawojski