Prezes Zarządu:

Andrzej Jaworski

Viceprezes Zarządu:

Renata Dutkowska

Sekretarz:

Małgorzata Rodzyn-Salomone

Skarbnik:

Jadwiga Zygadło

Izabela Zawalich

Komisja Rewizyjna:

Agnieszka Brenia

Grażyna Żelechowska

Regina Grabowski

Członkowie Zarządu:

Edyta Leoniuk

Anna Kaczmarczyk

Emilia Jałbrzykowski

Krzysztof Ogorzałek